Privacy Statement

Privacy Verklaring Cool Tool Collective b.v. | ctc-assessments.nl

1.Privacy Verklaring
U leest op dit moment de privacy verklaring van Cool Tool Collective b.v. (verder te noemen: “CTC”). CTC levert diensten en producten op het gebied van cybersecurity, privacy en cyber intelligence.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door CTC verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door CTC, neem dan gerust contact op!

info@ctc-assessments.nl | +31 (0) 6 38 07 29 50
Middenlaan 1 | 3768 MH | Soest

CTC is een besloten vennootschap.

2.Doel gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door CTC. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
CTC stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van CTC. 

02. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met CTC via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3.Ontvangers
De gegevens die CTC ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mail module
De nieuwsbrieven worden verzonden met een CMS systeem. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst.

02. Hosting bedrijf
De e-mail, website en back-ups van de website van CTC worden gehost bij een hosting bedrijf. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van dit hosting bedrijf.

4.Opslagperiode

Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in het CMS. Indien u verwijderd wil worden kunt u dit aangeven middels een mail naar info@ctc-assessments.nl

5.Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door CTC of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar CTC. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van CTC prive is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6.Uw rechten
01. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij CTC vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met CTC. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectifieren door CTC. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij CTC opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient CTC al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.Plichten
A51 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van CTC via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan CTC de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met CTC met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

CTC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CTC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CTC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

8.Cookies
Op de website van CTC assessments worden geen cookies gebruikt.

Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.