Cool Tool Collective

Cool Tool Collective of kort CTC ondersteunt organisaties en bedrijven met eenvoudig hanteerbare Tools de dienstverlening gebaseerd is op het veilig, rechtmatig, transparant en ethisch gebruik van gegevens.

Om de risico’s op het gebied van privacy, security en het gebruik van algoritmen te kunnen classificeren en maatregelen op het juiste niveau te kunnen nemen, heeft CTC de risico gestuurde methodiek ontwikkeld. Met eenvoudige bruikbare tooling. Hiermee kunnen aan de start van een project of bij nieuwe dienstverlening de juiste maatregelen genomen worden op het gebied van privacy, security en het gebruik van algoritmen.

De aanpak en tools van CTC zijn gebaseerd op vijf pijlers:

  1. Privacy-,  security- , en data-analyse by design
  2. Een eenvoudige toepasbare methodiek voor alle projecten en nieuwe diensten
  3. De geconstateerde risico’s zijn bepalend voor de te nemen maatregelen
  4. Aantoonbaar voldoen aan de wettelijke kaders en normenkaders
  5. De verantwoordelijkheden worden vormgegeven en op de juiste plaats belegd

Security Impact Assessment

Algoritme Impact Assessment

Third Party
Assessment

Data Privacy Impact Assessment

De SIA is een risicogestuurde aanpak om het vereiste niveau van bescherming te bepalen voor applicaties en systemen.

In de AIA wordt door classificatie van het algoritme maatregelen voorgesteld. Hiermee is de toepassing van algoritmen ethisch, transparant, uitlegbaar en veilig.

Met de TPA kunnen leveranciers objectief en risicogebaseerd worden beoordeeld op de maatregelen die zij hebben genomen om uw dienst of data te beschermen.

De DPIA is een eenvoudig toepasbaar assessment op basis van de AVG geeft inzicht in mogelijke privacy risico’s. Hiermee worden de nodige maatregelen voorgesteld.